Slyngetrening- og behandling 

 

Dette er en behandlings- og treningsmetode for langvarige muskelskjelettplager. 


 

NEURAC  er en behandlingsmetode som har til hensikt å gjenskape normale funksjonelle bevegelsesmønster hos pasienten. Det er en aktiv behandlingstilnærming med kroppsvektbærende øvelser i Redcord slyngesystem.
 Det blir i tillegg brukt Stimula, som er et vibrasjonsapparat som gir pasienten hjelp til å styrke den dype muskulaturen, forbedre samspillet mellom de indre og ytre muskelgruppene, samt redusere smerte og derved gjenvinne funksjonelle og normale bevegelsesmønstre. 
Pasienten går igjennom en nøye undersøkelse og testing, deretter 1-4 individuelle behandlinger (eller flere  om nødvendig) med Neurac/slynge. Pasienten får et individuelt tilpasset treningsprogram med slynge, og har også mulighet til å trene i gruppe med Redcord.